Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

I. Bevezető rendelkezések 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az BivinMarket.hu Kft-vel (székhely:1133 Budapest Árbóc utca 6. 2. em. ; adószám: 26656979-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-337572), mint eladóval (a továbbiakban: Bivin).  
 

Vásárló: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Bivinnel. 

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az Bivin honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Bivin által forgalmazott, illetve az Bivintől történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult a Bivin szerződéses partnerei, illetve a Bivin által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek stb. használatára.

A Vásárló a termékek megrendelése esetén általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik, és azok valódiságát szavatolja.  

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit. 

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

A Bivin kijelenti és szavatolja, hogy:

a.    A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket a Bivintől. 

b.    A Bivin által működtetett web áruházban található termékek árai tartalmazzák az áfa-t, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a fizetési módtól függően változhat. 

c.     A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):  

1.     az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy

2.     az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén);

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló a Bivin címére (BivinMarket.hu Kft – HU2040 Budaörs, Sóvirág utca 8258.) írásbeli nyilatkozatot küldjön vagy a Bivin weboldalán található e-mail címre (ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com).

d.    Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben: 

1.         Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására  a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);

2.        Zárt csomagolású termék szállításának esetében, ha a Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket így higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni;

e.    A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel a Vásárló állja.

f.    Az esetleges panaszt a kapcsolat fül alatt található elérhetőségek valamelyikén  keresztül lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok  részére előterjeszteni.

 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Bivin által forgalmazott termékek elsősorban Magyarországban való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket a Bivin címére (BivinMarket.hu Kft – HU2040 Budaörs, Sóvirág utca 8258.) kell visszaküldenie. 

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja a Bivin által működtetett web áruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket a „kosárba teszi“ a szolgáltatást használja szerződést köt a Bivinnel.

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a Bivin befogadta. A Bivin nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót a Bivin a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja ( Azt javasoljuk vásárlóinknak, hogy minden esetben ellenőrizzék kaptak-e visszaigazoló email-t).

A megkötött szerződést a Bivin legalább öt évig – vagy, ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 

2. Szállítás

Az adásvételi szerződéssel a Bivin vállalja, hogy a terméket kiszállítja, így a Vásárló a termék fölött tulajdonjogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket a Bivintől átveszi, és annak vételárát kifizeti. 

A Bivin a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette

A Bivin leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát  a szerződésnek megfelelően megszerezze.

A Bivin teljesítése akkor történik meg, miután Vásárló a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi. 

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket. 

A Bivin a megvásárolt terméket a megállapodásban  szereplő mennyiségben, minőségben szállítja le Vásárlónak. 

A szállítási díj Magyarország területére átutalás és bankkártyás fizetés esetén 1090 forint, utánvét esetén 1390 Ft.

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva. 

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját a Bivn részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés az Bivin felróható. 

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi. 

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés a Bivin szerződésszegésének eredménye.

4. Garancia (Bivin)

A Bivin szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. A Bivin szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

a.    A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel a Bivin  vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.

b.    A termék használható arra a célra, amit a Bivin meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.   

c.    A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra. 

d.    A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 12 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

e.    olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);

f.    a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;

g.    azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy

h. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

i. higéniai termékek.

A reklamáció gyakorlásának az időtartama akkor kezdődik, amikor a vásárló elfogadja a terméket, azon a napon, ami a vásárlási dokumentumban fel van tüntetve.

Az időszak 12 hónapig tart.

A garanciális reklamáció időtartamának kiszámítása azon a napon ér véget, amikor a vásárlás napjától számított 12 hónap lejár.

A garanciális reklamáció időtartama hónapokban kifejezve minden termékre vonatkozólag.

Ha a meghatározott időszakban nem lett megreklamálva, akkor a mindenkori termékfelelősségi jog megszűnik.

Ha a reklamációt jóváhagytuk, és csereterméket küldünk a hibás termék helyett, akkor a garanciális reklamáció időtartama a hibás termék vásárlásának időpontjától számítandó, és nem a cseretermék kiszállításának időpontjától. 

Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére. 

5. Súlyos szerződésszegés 

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult: 

a.    a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;

b.    a hiba kijavítására;

c.    a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy

d.    a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja a Bivint, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak a Bivin jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát a Bivin nem javítja ki belátható időn belül vagy a Bivin akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett garancia jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó.

Abban az esetben, ha a Bivin nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha a Bvin nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Vásárlónak. 

6. Kisebb szerződésszegések 

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból. 

A Bivin jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – a Bivin mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik. 

Amennyiben a Bivin nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak a Bivin jóváhagyásával tud. 

7. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. 

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles a Bivin részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) a Bivin költségére visszaküldeni, ha a Bivin erre igényt tart.

Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni egy éven belül terjeszthető elő. 

8. Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében a Bivin vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is. 

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem a Bivin, hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a termék üzembe lett helyezve, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította. 

A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

IV. Elállás.

1. Vásárló

A Fogyasztó jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet: 

a.    az első szállítás átvételétől

A Vásárló akként állhat el a szerződéstől, hogy az ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com email címre jelzi elállási szándékát.

A Vásárló jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld a Bivin címére (BivinMarket.hu Kft. – HU2040 Budaörs, Sóvirág utca 8258.).

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, úgy a Vásárló a Bivin által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Bivin részére.

A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.

A fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. 

Amennyiben a Vásárló akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Vásárló köteles a terméket a Bivin részére és címére kísérőlevéllel együtt visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.     

A Vasárló felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, átutalással a Bivin visszafizeti.

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Vásárló a terméket az Bivinnek visszavitte vagy a Vasárló igazolja, hogy a terméket az Bivin részére visszaküldte. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy a Bivin és Vásárló között ajándékozási szerződés jön létre,mely szintén megszűnik, ha a Vásárló az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Vásárló köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a Bvin részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül a Bivin részére megfizetésre, úgy a Bivin jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

 

V. Munkaórák

A Bivin a web áruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a Bivin semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. 

 

VI. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online web áruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (27% ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Vásárló által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, ami a Vásárló választása szerint  a „Kosárban“ feltüntetésre kerül). 

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. 

Az "eredeti ár" a szóban forgó termékek azon árára utal, amelyen a termék eredetileg a Bivin web áruházban elérhető volt vagy az a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár, amely nem tartalmaz semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „eredeti ár“ mindig megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét.  

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Bivin és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára a Bivin belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról a Bivin a Vásárlót tájékoztatja. 

A Bivin fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a Bivin a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben. 

A www.bivin.hu oldalán minden ár forintban értendő.

VII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

A Bivin által működtetett web áruházon keresztül leadni.

A Vásárlónak elküldött emailben megtalálható a pontos kiszállítás idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ.

 

VIII. Fizetési módok

A Bivin a következő fizetési módokat fogadja el:

a.    banki átutalás;

b.    online kártyás fizetés (MasterCard/Visa).

c.    kézpénzben futárral

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Bivin részére jóváírásra, a termék a Bivin tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át a Bivin.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat módosíthatja a Bivin ügyfélszolgálatán keresztül emailben(ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com).

 

IX. Kiszállítás

1. Lehetőségek 

A Bivin a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki, a harmadik fél késedelmes kiszállítása miatt a  Bivin nem vállal felellőséget.

Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, a Bivin nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A kiszállítás helye szerinti, illetve a munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. 

 

2. Egyéb rendelkezések

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy az sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az ugyfelszolgalat.bivin@gmail.com emailcímre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt  kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni a Bivin részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben a Bivin jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

X. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

A Bivin a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

A Bivin és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Vásárlók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186) fordulni.

A Bivin azt javasolja Vásárlóinak, hogy helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba a Bivinnel.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Jelen ÁSZF 2019. Március 4. napjától hatályos.

Az oldal tetejére